Integritetspolicy

Ditt besök på denna webbplats som drivs av BizWell Sweden AB regleras av nedanstående villkor.

Om BizWell Sweden AB, vår webbplats och denna integritetspolicy

Denna webbplats ägs och drivs av BizWell Sweden AB, Smidesvägen 12, 171 41 Solna.

Denna integritetspolicy finns länkad längst ned på de webbsidor som BizWell Sweden AB driver. Observera att villkoren i integritetspolicyn kan komma att ändras med tiden. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum.

BizWell Sweden AB följer alla de lagar och regler, inklusive personuppgiftslagen (1998:204) (PUL), som finns för att skydda privatpersoners integritet. Om du registrerar dig till tjänster som tillhandahålls via våra webbplatser, beställer material, köper produkter såsom företagsinformation eller liknande lagras dina personuppgifter för att vi ska kunna tillgodose sådana tjänster och köp. Läs mer detaljerad information nedan under stycket Personuppgifter.

Copyright och varumärken

För allt innehåll oavsett form på BizWell Sweden AB’s webbsidor gäller copyright BizWell Sweden AB. Detta innebär att allt innehåll i form av exempelvis olika typer av texter, filmer, artiklar, reportage, ljudslingor, radiosändningar, varumärken, grafik och illustrationer bland annat är rättsligt skyddade enligt lag (1960:729) om upphovsrätt och av varumärkeslag (1960:644) om inget annat anges.

Det material som publiceras via BizWell Sweden AB’s webbsidor är BizWell Sweden AB’s egendom alternativt egendom tillhörande tredje man med vilken BizWell Sweden AB samarbetar. Materialet får inte användas av dig utöver vad som krävs för webbsidornas nyttjande enligt gällande villkor. Du äger således inte rätt att kopiera, sprida, skicka vidare eller på annat sätt göra material tillgängligt utan BizWell Sweden AB’s skriftliga medgivande.

Medlemsuppgifter vid registrering

I de fall funktionalitet på webbplatserna förutsätter registrering är det av största vikt att du ej lämnar ut ditt användarnamn och lösenord till obehörig samt vid alla tillfällen kontrollerar så att obehörig ej kan använda sig av de uppgifter du angivit i din registrering. Detta eftersom du som användare är personligen ansvarig för allt som skrivs och beställs i samband med den registrering du skapat. Glöm därför inte att logga ut när du lämnar datorn och var aktsam om du exempelvis använder autoinloggning.

BizWell Sweden AB förbehåller sig rätten att neka användning av samt att ta bort olämpliga och stötande användarnamn.

I de fall funktionalitet sker i samarbete med externa leverantörer kan det i dessa fall innebära att tidigare registrerade uppgifter för någon av BizWell Sweden AB’s webbplatser ej kan användas. Då gäller samarbetspartnerns medlemsrutiner. Med funktionalitet som sker i samarbete med externa leverantörer kan följande avses, men även andra former av samarbeten – tekniska eller kommersiella – som rör hur webbplatsernas tjänster fungerar: syndikering av programkod via RSS (RDF Site Summary eller Really Simple Syndication), XML (Extensible Markup Language), s k iFrames eller liknande s k web feeds som gör att innehåll eller tjänster hos en extern leverantör presenteras integrerat via webbplats från BizWell Sweden AB, s k syndikering av innehåll.

Personuppgifter

BizWell Sweden AB följer alla de lagar och regler, inklusive personuppgiftslagen (1998:204) (PUL), som finns för att skydda privatpersoners integritet. Genom att du registrerar dig på någon av BizWell Sweden AB’s webbplatser eller via annan kommunikationskanal registrerar dina personuppgifter, ger du samtidigt ditt samtycke till att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet under denna rubrik.

BizWell Sweden AB’s medlemsregister med personuppgifter, inhämtade från webbplatserna eller på annat sätt, är konfidentiella. Den information du som användare av webbplatserna gett oss, såsom kontaktuppgifter och övriga personuppgifter, kommer inte att användas på annat sätt än för att ge dig tillgång till information och tjänster från tidningar eller företag inom BizWell Sweden AB eller från tredje part godkänd av BizWell Sweden AB.

För att ändra dina uppgifter, kontakta kundservice via www.bizwell.se eller på nedanstående adress eller telefonnummer.

BizWell Sweden AB
Kundservice
Vasagatan 10
111 20 Stockholm
Tel 08-12 44 25 55

Vi använder dina personuppgifter för att fullgöra åtaganden, hantera prenumerationer, kundrelationer, marknadsföring och direktmarknadsföring såväl postalt som digitalt. Komplettering genom inhämtning från och samkörning med andra privata och offentliga register vid t ex uppdatering av adressuppgifter kan komma att ske.

Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till andra företag eller partners godkända av BizWell Sweden AB för nödvändig behandling på uppdrag av BizWell Sweden AB, t ex i samband med tryck och distribution eller för marknadsföring. Vid misstanke om brott lämnas personuppgifter ut till polis och andra relevanta myndigheter. Dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan sekretessavtal.

Borttagande av medlemsuppgifter

Som användare av BizWell Sweden AB’s webbplatser kan du som användare när som helst återkalla avgivet samtycke. Du kan göra detta genom att kontakta kundservice via www.bizwell.se eller på nedanstående adress eller telefonnummer. Dina personuppgifter tas då bort ur BizWell Sweden AB’s register. Vid återkallat samtycke kommer du ej att kunna fortsätta använda vissa av BizWell Sweden AB’s tjänster.

BizWell Sweden AB
Kundservice
Vasagatan 10
111 20 Stockholm
Tel 08-12 44 25 55

Ansvarsfriskrivning

BizWell Sweden AB kan inte göras ansvarigt för skador som direkt eller indirekt eventuellt orsakas av att du som användare använder våra webbplatser. BizWell Sweden AB lämnar inga garantier gällande tillgänglighet eller funktion.

BizWell Sweden AB kan inte göras ansvarigt för lagligheten i innehållet på de webbsidor vi länkar till från våra webbplatser. Vi kan heller inte garantera att publicerade länkar fungerar.

BizWell Sweden AB kan ej heller göras ansvarigt för någon slags förlust som är relaterad till din användning av innehållet på webbplatserna som drivs av BizWell Sweden AB. Denna ansvarsfriskrivning omfattar såväl direkta som indirekta förluster och inkluderar förluster som orsakas av driftstörningar, av att webbplatserna ej är tillgängliga, av att informationen som presenteras i vissa fall ej är korrekt och liknande.

BizWell Sweden AB fråntar sig ansvaret för medlemsregistret i händelse av sabotage/dataintrång eller annan yttre påverkan som ligger utanför vår kontroll eller händelse som är att betrakta som force majeure.

BizWell Sweden AB’s webbplatser vänder sig till den svenska marknaden och ska följaktligen bedömas enligt svensk lag. Eventuella användare utanför Sveriges gränser är själva ansvariga för att de regler, lagar och förordningar som finns där efterföljs.