Samfällighetsföreningar

Samfälligheter
En samfällighet är mark eller annat utrymme som hör till flera fastigheter gemensamt. Med mark avses dock såväl mark som vattenområden och fristående fiske (dvs. fiske som inte ingår i äganderätten till vattenområdet). Den lagstiftning som idag är tillämplig på mark-, vatten- och fiskesamfälligheter är fastighetsbildningslagen (FBL).

En samfällighetsförening skall bildas enligt lag när flera fastighetsägare tillsammans äger gemensam egendom, så kallade samfälligheter.

Vi levererar register över alla typer av Samfälligheter och dessa kan selekteras fram efter typ och geografi. På söksidan kan ni göra en sökning på de samfälligheter ni är intresserade av så återkommer vi inom kort med antalsuppgifter och en offert på de intressanta samfälligheterna.

Medlemmar i samfällighet
En samfällighet spänner över ett antal fastigheter och hos oss kan ni beställa fram adressuppgifter och telefonnummer till personerna i som omfattas av samfälligheten, alltså inte bara styrelsen.

Använd sökformuläret för att få fram antalsuppgifter och pris på de områden och samfälligheter som är intressant för er.

Om sökningen
Sökningen resulterar i en offert som skickas till er via e-post. Sökningen är kostnadsfri och ni väljer därefter om ni vill beställa registret enligt offert eller inte.


Kategori:

Beskrivning

Vi tar fram en offert baserat på era urval så att ni därefter kan ta ställning till om ni vill köpa registret över samfällighetsföreningar eller inte enligt offerten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *