adressregister till företag, adresser till privatpersoner, adresser till förskolor, adresser till BRF och fastighetsägare

Samfällighetsföreningar

Samfälligheter
En samfällighet är mark eller annat utrymme som hör till flera fastigheter gemensamt. Med mark avses dock såväl mark som vattenområden och fristående fiske (dvs. fiske som inte ingår i äganderätten till vattenområdet). Den lagstiftning som idag är tillämplig på mark-, vatten- och fiskesamfälligheter är fastighetsbildningslagen (FBL).

En samfällighetsförening skall bildas enligt lag när flera fastighetsägare tillsammans äger gemensam egendom, så kallade samfälligheter.

Vi levererar register över alla typer av Samfälligheter och dessa kan selekteras fram efter typ och geografi. På söksidan kan ni göra en sökning på de samfälligheter ni är intresserade av så återkommer vi inom kort med antalsuppgifter och en offert på de intressanta samfälligheterna.

Medlemmar i samfällighet
En samfällighet spänner över ett antal fastigheter och hos oss kan ni beställa fram adressuppgifter och telefonnummer till personerna i som omfattas av samfälligheten, alltså inte bara styrelsen.

Använd sökformuläret för att få fram antalsuppgifter och pris på de områden och samfälligheter som är intressant för er.

Om sökningen
Sökningen resulterar i en offert som skickas till er via e-post. Sökningen är kostnadsfri och ni väljer därefter om ni vill beställa registret enligt offert eller inte.

Geografiskt område

 Rikstäckande Län Kommun Postnummer Församling

Fyll i län, kommuner eller församlingar som urvalet ska omfatta.

Välj vilka typer av samfällighetsföreningar som ska tas med i urvalet.

Välj typ av samfällighet

 Alla typer 01 Vägsamfällighet 02 Vattensamfällighet 03 Avloppsanläggning 04 Radio-TV och/eller tele 05 Elledningar och/eller belysning 06 Värmeanläggning 07 Grönområden 08 Garage och/eller parkering 09 Kvartersanläggning 10 Bad och/eller båtanläggning 11 Anläggning enl. vattenlagen 12 Skiftessamfälligheter 13 Övriga samfällighetsföreningar

Styrelseledamöterna eller ägare till berörda fastigheter. Välj om ni vill ha pris och antal på samfällighetens styrelse eller ägare av objekt på fastigheter som ingår i samfällighetens upptagningsområde.

Målgrupp

 Styrelsemedlemmarna Fastighetsägarna

Välj om vi ska offerera leverans i Excel-format och/ eller på självhäftande adressetiketter.

Leveransformat

 Leverans i Excel-format Leverans på etiketter Både Excel och etiketter Annat format, specificera nedan

Övriga önskemål

Då var det klart!Fyll i era kontaktuppgifter så noga som möjlig så återkommer vi med information om hur många träffar det blir och vad priset för dessa adresser hamnar på.Vill ni sedan beställa adresserna eller ställa ytterligare frågor om urvalet är det bara att svara på offerten ni erhåller.

Mottagare av offert.


Klicka på knappen för att skicka denna förfrågan.

Kategori: .

Produktbeskrivning

Vi tar fram en offert baserat på era urval så att ni därefter kan ta ställning till om ni vill köpa registret över samfällighetsföreningar eller inte enligt offerten.

vill du nå specifika beslutsfattare inom näringslivet direkt?

klicka här!

BizWell.se ger dig direkt access till hela näringslivet samt över 1,6 miljoner beslutsfattare

Behöver du personlig hjälp?

Använd knappen till höger så ringer vi upp dig så fort som möjligt eller så ringer du oss på 08-12 44 25 55.