adressregister till företag, adresser till privatpersoner, adresser till förskolor, adresser till BRF och fastighetsägare

Mailadresser till IT-chefer

60,000 kr

Registret IT-chefer innehåller uppdaterade kontaktuppgifter till IT-chefer inom ca 20.000 av de största företagen i Sverige. Registret innehåller endast aktiebolag (AB).

Adressregistret innehåller en bred information om företagen vilket gör registret användbart i många olika sammanhang. Registret kan med fördel användas för reklamutskick, e-post utskick, kundregister, undersökningar, telefonkampanjer mm.

Det unika med registret är att e-post adresserna till IT-cheferna är personliga, dvs i formatet fornamn.efternamn@foretaget.se och inte info@… kontakt@ eller liknande.

Produktbeskrivning

Uppdaterat register över IT-chefer
Adresserna i företagsregistret IT-chefer uppdateras kontinuerligt och när en beställning görs levereras en avbild av registret så som det ser ut just då. Registret levereras som en excelfil med följande kolumner*:

IT-chefens Namn
IT-chefens E-post (personlig!)
Företagsnamn
Postadress
Postnr
Postort
Besöksadress
Besökspostnr
Besöksort
Telefon
Hemside URL
org.nr
SNI-kod(er)
Omsättning
Antal anställda
Kommun

*Observera att den information som finns i registret är den informationen som har registrerats i publika register varpå vissa kolumner kan vara tomma.

Selektera själv
I och med informationen som levereras med i registret går det bra att själv selektera vidare i registret på t.e.x. branscher, antal anställda, omsättning, kommun, postnummer etc.

Leveranstid
Företagsregistret levereras som standard i Excel-format via e-post inom 24 timmar. Oftast sker leverans redan samma dag vid beställning innan kl 12.00.

 

OBS!! Söker ni specifika beslutsfattare och ännu mer detaljerad selektering kring ert målgruppsurval?
På vår hemsida www.BizWell.se kan ni under ”målgruppsurval” köpa personliga e-post adresser och kontaktuppgifter till över 1 miljon beslutsfattare fördelat på över 500 titlar.

vill du nå specifika beslutsfattare inom näringslivet direkt?

klicka här!

BizWell.se ger dig direkt access till hela näringslivet samt över 1,6 miljoner beslutsfattare

Behöver du personlig hjälp?

Använd knappen till höger så ringer vi upp dig så fort som möjligt eller så ringer du oss på 08-12 44 25 55.